sa gaming ประกาศธุรกรรมการส่งต่อโดย DE AGOSTINI S P A

sa gaming

sa gaming ประกาศธุรกรรมการส่งต่อแบบแปรเปลี่ยนโดย DE AGOSTINI S P A รวมทั้งการตั้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ IGT ที่ขึ้นทะเบียนแล้วที่เกี่ยวโยง

International Game Technology PLC (IGT) (NYSEIGT) ได้รับแจ้งว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ IGTหมายถึงDe Agostini SpA (De Agostini) ได้ไปสู่ตัวแปร ธุรกรรมล่วงหน้า (ธุรกรรมล่วงหน้า) กับ Credit Suisse International (Credit Suisse) ที่เกี่ยวเนื่องกับหุ้นสามัญ IGT 18,000,000 หุ้น

นอกเหนือจากนั้น IGT ยังได้รับข้อแนะนำว่าเพื่อคุ้มครองปกป้องการเสี่ยงภายใต้วิธีการทำธุรกรรมล่วงหน้า Credit Suisse หรือบริษัทในเครือได้ยืมหุ้นสามัญของ IGT ปริมาณ 13,200,000 หุ้นจากผู้ให้กู้หุ้นที่เป็นบุคคลภายนอก และก็ขายหุ้นสามัญ IGT ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วในราคา 28.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญสำหรับการค้ำประกันการจำหน่าย การเสนอขายหุ้นแก่สามัญชนทั่วๆไปผ่าน Credit Suisse Securities (USA) LLC ซึ่งปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายหลักทรัพย์

IGT มิได้เป็นคู่สัญญาสำหรับการทำธุรกรรมล่วงหน้า ซึ่งมีการชี้แจงข้อมูลอื่นๆในหนังสือเชิญชวนที่เกี่ยว และไม่ได้ออกหรือขายหุ้นสามัญของ IGT อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับธุรกรรมล่วงหน้า โดยเหตุนั้น IGT จะมิได้รับเงินอะไรก็แล้วแต่จากวิธีขายหุ้นสามัญของ IGT ในรายการซื้อขายล่วงหน้า ไม่เป็นผลกระทบต่องบประมาณผลกำไรขาดทุน งบดุล กระแสการเงินสด ปริมาณหุ้น หรือโบนัสของ IGT อันเป็นผลมาจากธุรกรรมล่วงหน้า

sa gaming
sa gaming


นอกจากนั้น IGT ยังได้รับแจ้งว่า Credit Suisse หรือบริษัทในเครือจะยืมหุ้นสามัญ IGT เพิ่มเติมราว 4,800,000 หุ้นจากผู้ให้กู้หุ้นที่เป็นบุคคลภายนอก รวมทั้ง Credit Suisse หรือบริษัทในเครือคาดว่าจะขายหุ้นสามัญ IGT เพิ่มอีกพวกนี้เป็นครั้งเป็นคราวภายหลังจากเผยแพร่สู่สาธารณะ เสนอขาย สำหรับเพื่อการขายแบบบล็อค บน NYSE ในตลาดจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์หรือสำหรับเพื่อการทำธุรกรรมที่สนทนา หุ้นสามัญเพิ่มอีกของ IGT พวกนี้ไม่รวมอยู่สำหรับเพื่อการเสนอขายต่อพสกนิกรทั่วๆไปดังที่ชี้แจงไว้ข้างต้น IGT ได้รับข้อเสนอจาก Credit Suisse ว่าคาดว่าเวลาที่ขายหุ้นสามัญ IGT เพิ่มเติมอีกกลุ่มนี้ Credit Suisse หรือบริษัทในเครือจะซื้อหุ้นสามัญ IGT ในปริมาณที่เสมอกันคร่าวๆในตลาดเปิด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหรือการโน้มน้าวให้ซื้อหลักทรัพย์จากที่ชี้แจงไว้ภายในที่นี้ แล้วก็จะไม่มีข้อแนะนำหรือแนวทางการขายหลักทรัพย์พวกนี้ในเมืองหรือเขตอำนาจศาลอะไรก็แล้วแต่ที่ข้อเสนอแนะ การโน้มน้าว หรือวิธีขายดังกล่าวข้างต้นจะไม่ถูกกฎหมาย ก่อนจะมีการจดทะเบียนหรือคุณลักษณะโดยชอบด้วยกฎหมายหลักทรัพย์ของเมืองหรือเขตอำนาจศาลอะไรก็แล้วแต่ดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว

มีการเสนอขายหุ้นตามคำอธิบายการสมัครสมาชิกชั้นวางที่ส่งผลอัตโนมัติ (รวมทั้งหนังสือชักชวนฐานราก) ที่ sa gaming ยื่นต่อที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) หนังสือเชิญพื้นฐานที่เกี่ยวโยงและก็ชี้แจงข้อจำกัดการเสนอขายได้ยื่นต่อที่ทำการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตอนวันที่ 21 พ.ค. พุทธศักราช 2561 ส่วนหนังสือเชื้อเชิญขั้นตอนสุดท้ายที่เกี่ยวพันกับรวมทั้งชี้แจงข้อแม้การเสนอขายจะยื่นต่อที่ทำการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *